HÁZIREND

1. A tárlatot kizárólag érvényes belépőjeggyel lehet meglátogatni. Jegyet visszaváltani, más jegyre cserélni nem áll módunkban (online jegyvásárlás esetén sem).
2. A tárlat területére állatot, közlekedési eszközt (pl. roller, bicikli, stb.), fegyvert, vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb (egészségre, testi épségre, életre) veszélyes tárgyat, vagy anyagot behozni szigorúan tilos! Étel, ital, táska az épületbe behozható, de a ruhatárba való beadása mindenki számára kötelező!
3. A ruhatár használata mindenki számára ingyenes és kötelező!
4. A tárlat területén elhagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget.
5. A kiállítás bármely tárgyában okozott károkat a károkozó személy köteles megtéríteni!
6. A tárlatot érvényes belépőjegy felmutatása esetén sem látogathatja meg alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy! Munkatársaink ebben az esetben az illető személyt haladéktalanul távozásra szólíthatják fel. Ha a felszólítás ellenére sem hagyja el a helyszínt, úgy munkatársaink kivezethetik az illetőt, szükség esetén pedig rendőri intézkedést is kezdeményezhetnek ellene.
7. Bármiféle rendkívüli esemény esetén (pl. bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) minden látogató köteles betartani munkatársaink utasításait, és követni az előírásokat.
8. A kiállítás egész területe nemdohányzó. Dohányozni kizárólag az erre a célra kijelölt helyeken lehet.
9. A kiállításon és annak vonzáskörzetében a szervezők írásbeli engedélye nélkül bármilyen reklámtevékenység folytatása szigorúan tilos!
10. A kiállítás területén fokozattan figyeljenek értékeikre, mert a felügyelet nélkül hagyott tárgyakért és ezekkel okozott balesetekért felelősséget nem vállalunk!
11. A kiállítás területén készült fotó és videó anyagok a működtető tulajdonát képzik. Azokat személyiségi jogok figyelembevételével szabadon felhasználhatja. A látogató elfogadja, hogy az így készült felvételekkel kapcsolatban utólagos anyagi követeléssel nem léphet fel a kiállítást üzemeltető cég ellen.
12. A kiállítás tárgyainak elsajátítása büntetőeljárást von maga után.
13. A nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetért és annak következményeiért a kísérő felelős!
14. Köszönjük, hogy házirendünk betartásával hozzájárulnak a Kiállítás élményének tökéletes közvetítéséhez.